GIỚI THIỆU VỀ SCTECH

SỨ MỆNH -TẦM NHÌN

Sứ mệnh: Là cầu nối giữa nhà sản xuất và khách hàng, để chia sẻ và cùng nhau phát triển trong thời đại công nghệ thông tin. Đem đến những giá trị thực với tốc độ nhanh và chất lượng chuyên nghiệp nhất.

Tầm nhìn: Dẫn đầu trong lĩnh vực phân phối các giải pháp Công nghệ Viễn thông trên thị trường Việt Nam.