GIỚI THIỆU VỀ SCTECH

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

 

  1. Ông NGUYỄN TRẦN QUANG HUY –  Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc.

Trình độ: Kỹ Sư Viễn Thông – Đại Học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh. Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh – Chuyên ngành: Tư Vấn Quản Lý Quốc Tế – Đại Học Ludwigshafen –  Cộng Hòa Liên Bang Đức.