WIFI CHUYÊN DỤNG

  CHÍNH HÃNG HOT

MR1750-Dual-Band

Open-Mesh MR1750 Dual Band 802.11ac Access Point (1750 Mbps)

Liên hệ

xem chi tiết

  CHÍNH HÃNG HOT

OM5P-AC

Open-Mesh OM5P-AC Dual Band 802.11ac Access Point (1170 Mbps)

Liên hệ

xem chi tiết

 

OM2P-HS

Open-Mesh OM2P-HS High Speed Access Point (300 Mbps)

Liên hệ

xem chi tiết

  CHÍNH HÃNG HOT

OM2P High

Open-Mesh OM2P High Power Access Point (150 Mbps)

Liên hệ

xem chi tiết

  CHÍNH HÃNG HOT

A60 Dual Band

Open-Mesh A60 Dual Band 802.11ac 3x3 MIMO Access Point (1.75 Gbps)

Liên hệ

xem chi tiết

  CHÍNH HÃNG HOT

A40 Dual Band

Open-Mesh A40 Dual Band 802.11ac 2x2 MIMO Access Point (1.17 Gbps)

Liên hệ

xem chi tiết

  CHÍNH HÃNG HOT

SF-AC866

IgniteNet SF-AC866 5GHz PTP/PMP Link (866 Mbps)

Liên hệ

xem chi tiết

  CHÍNH HÃNG HOT

UAP-AC-M-PRO

UniFi Mesh UAP-AC-M-PRO Outdoor 802.11ac Access Point (1.75 Gbps)

Liên hệ

xem chi tiết

  CHÍNH HÃNG HOT

UAP-AC-M

UniFi Mesh UAP-AC-M Indoor/Outdoor 802.11ac Access Point (1.17 Gbps)

Liên hệ

xem chi tiết

  CHÍNH HÃNG HOT

UAP-AC

UniFi UAP-AC-Outdoor 802.11ac Access Point (1.75 Gbps)

Liên hệ

xem chi tiết

  CHÍNH HÃNG HOT

UAP-AC-HD

UniFi UAP-AC-HD 802.11ac Wave2 Access Point (2.5 Gbps)

Liên hệ

xem chi tiết

  CHÍNH HÃNG HOT

UAP-AC-PRO

UniFi UAP-AC-PRO 802.11ac Access Point (1.75 Gbps)

Liên hệ

xem chi tiết

  CHÍNH HÃNG HOT

UAP-AC-LR

UniFi UAP-AC-LR 802.11ac Access Point (1.3 Gbps)

Liên hệ

xem chi tiết

  CHÍNH HÃNG HOT

AC-LITE 802.11AC

UniFi UAP-AC-LITE 802.11ac Access Point (1.17 Gbps)

Liên hệ

xem chi tiết

  CHÍNH HÃNG HOT

SP-W2-AC1200

IgniteNet SP-W2-AC1200 802.11ac Wave2 Access Point (1.2 Gbps)

Liên hệ

xem chi tiết

  CHÍNH HÃNG HOT

SS-AC1200-DUAL BAND

IGNITENET SS-AC1200 DUAL BAND 802.11AC ACCESS POINT (1.2Gbps)

Liên hệ

xem chi tiết

  CHÍNH HÃNG HOT

SF-AC1200-Dual Band

IGNITENET SF-AC1200 OUTDOOR

Liên hệ

xem chi tiết

  CHÍNH HÃNG HOT

SP-AC7500-Doal Band

IGNITENET SP-AC750 DUAL BAND 802.11AC ACCESS POINT (750 Mbps)

Liên hệ

xem chi tiết

  CHÍNH HÃNG HOT

SP-N300

IGNITENET SP-N300 802.11N ACCESS POINT (300 Mbps)

Liên hệ

xem chi tiết