OPEN MESH

  CHÍNH HÃNG HOT

MR1750-Dual-Band

Open-Mesh MR1750 Dual Band 802.11ac Access Point (1750 Mbps)

Liên hệ

xem chi tiết

  CHÍNH HÃNG HOT

OM5P-AC

Open-Mesh OM5P-AC Dual Band 802.11ac Access Point (1170 Mbps)

Liên hệ

xem chi tiết

 

OM2P-HS

Open-Mesh OM2P-HS High Speed Access Point (300 Mbps)

Liên hệ

xem chi tiết

  CHÍNH HÃNG HOT

OM2P High

Open-Mesh OM2P High Power Access Point (150 Mbps)

Liên hệ

xem chi tiết

  CHÍNH HÃNG HOT

A60 Dual Band

Open-Mesh A60 Dual Band 802.11ac 3x3 MIMO Access Point (1.75 Gbps)

Liên hệ

xem chi tiết

  CHÍNH HÃNG HOT

A40 Dual Band

Open-Mesh A40 Dual Band 802.11ac 2x2 MIMO Access Point (1.17 Gbps)

Liên hệ

xem chi tiết