Tin tức - sự kiện

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐÂU GHI HÌNH CAMERA AJB

19, May 2017

Hướng dẫn cài đặt chi tiết:

1. Mở bộ source cài đặt sau đó click file Setup.exe

2. Tiếp theo chọn gói cài đặt ngôn ngữ English

3. Click chọn Software

4. Click chọn CMS

5. Click chọn ngôn ngữ English và bấm Next, và bấm Next

6. Khi màn hình xuất hiện Finish như hình dưới

Tương tự cài đặt các gói phần mềm bổ trợ thêm bên dưới.

Khởi chạy chương trình:
Click chạy CMS ở ngoài màn hình Desktop

Tiếp theo

User đăng nhập mặc định là: super
Password đăng nhập mặc định: để trống
Sau đó Click chọn Login

Sau khi đăng nhập màn hình sẽ xuất hiện:

Lần đầu tiên khởi chạy sẽ xuất hiện dòng thông báo sau:

Device list is empty, add your device at "System->Device Manager", Please

Click Ok để tắt nó đi

Tiếp theo Click chọn System-> Device Manager->ADD AREA

Đặt tên cho Zone và bấm OK

Màn hình sẽ xuất hiện như sau:

Click chọn ADD DEVICE

Các bước tiếp theo vui lòng xem file tài liệu đính kèm trong CD hướng dẫn. Cần hỗ trợ thêm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.